Limburg Classic Golf Cup 2024

Een benefietwedstrijd ten voordele van:

Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw


Omdat alle kinderen de allerbeste zorgen verdienen

Bedankt!
Uw steun is hiervoor onmisbaar!
Samen vóór kinderen, tégen kanker!


Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw
Bist 47, 2180 Ekeren
foundation.prinsesmaximacentrum.be

In België krijgen ieder jaar bijna 400 kinderen de diagnose van kanker. Éen op de vier overlijdt aan deze ziekte. Kinderen die wel genezen hebben later vaak last van de gevolgen van de behandeling. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen behandelen en het onderzoek effectiever te maken, investeren wij in de opleiding van onze Belgische kinderartsen en verpleegkundigen.

Met de vzw Prinses Máxima centrum Foundation Belgium zamelen we fondsen in om onze Belgische kinderoncologen en verpleegkundigen de kans te bieden een unieke opleiding te volgen in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht .

Deze opleiding heeft als doel de kinderoncologische zorg in België een unieke meerwaarde te bieden, de kennis op vlak van research optimaal te ontwikkelen om zo innovatieve behandelingen mogelijk te maken, en een waardevol internationaal netwerk uit te bouwen. Leren van elkaar én met elkaar verhoogt de kans op genezing. Dat is precies wat we willen bereiken.

In het Prinses Máxima Centrum is alle kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research samengebracht, wat maakt dat dit centrum hét referentiecentrum is in Europa op vlak van de kinderoncologie.

Omdat ALLE kinderen de ALLERbeste zorgen verdienen, streven we niet alleen naar TOPkinderoncologische specialisten, maar zetten wij ons ook in voor het inrichten van één kinderoncologisch ziekenhuis in België waar de zorg en expertise gecentraliseerd kan gebeuren.

Wij zijn ervan overtuigd dat één gecentraliseerd kinderoncologisch ziekenhuis in België een meerwaarde biedt om ons ultiem doel na te streven: “Alle kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven!”


Wat doe je met een leegstaand schoolgebouw, ontworpen door een bekend architect, gelegen in een oase van groen en bezocht door duizenden kinderen van de meest uiteenlopende nationaliteiten?

… met een welgemeende dank
voor de warme steun van Rotary Midden-Limburg !!


Kindcampus
Saviostraat 37,
3530 Houthalen-Helchteren, Belgium
kindcampus.be

Antwoord

Maak er een Kindcampus van !
Dat was de droom van een handvol vrijwilligers die warme herinneringen koesteren aan de glorietijd van de Savioschool (Houthalen-Meulenberg) en in 2020 de koppen bij elkaar staken. De Kindcampus zou een groeiplek worden voor kinderen tussen 0 en 18 jaar waar vooral naschools wordt ingezet op talentontwikkeling.

De Kindcampus, een ‘kansencampus’
De Kindcampus vertrekt van het idee dat ieder kind talent heeft. Sommige kinderen kunnen goed rekenen, voetballen of knutselen, anderen lezen graag een boek of hebben interesse in de natuur, en sommige kinderen weten niet waar ze goed in zijn. De Kindcampus biedt op velerlei wijze laagdrempelige activiteiten aan waaraan kinderen met hun klein of groot talent kunnen deelnemen om zichzelf verder te ontdekken en/of te ontplooien.

De campus draagt ‘gelijke kansen voor elk kind hoog in het vaandel en zet in op extra stimulering van kinderen waar nodig (taalondersteuning, informaticalessen, info gezonde voeding, …).

Naast de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (technisch, creatief, sportief, ..) staat ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden voor ogen zoals samen leren spelen en werken, samen verantwoordelijkheid nemen en samen iets doen voor de omgeving.

De Kindcampus, een ’brede’campus
De Kindcampus brengt verschillende organisaties en voorzieningen samen om een breed aanbod te doen op het domein van leren (schools en naschools leren), sport en spel, creatieve activiteiten (tekenen, muziek, expressie, ..) en zorg (opvang, opvoedingsondersteuning, ..). Vele activiteiten hebben een proefkarakter, dwz dat ze kortstondig georganiseerd worden en de kinderen ze kunnen ‘uitproberen’. Nadien kunnen de activiteiten verder gezet worden in club-of verenigingsverband.

De Kindcampus, een ‘groene’ campus
De Kindcampus is gelegen op de Saviosite (voormalige Savioscholen) van Houthalen-Meulenberg. Momenteel zijn er een kleuterschool, een lagere school en een secundaire school actief, evenals een kinderdagverblijf, een fietsbib , een jongerenwerking, buitenschoolse kinderopvang en de tekenacademie. Een fietsbehendigheidsparcour is recent aangelegd en een verkeerspark staat in de steigers.

De fraaie gebouwen liggen in een groene en stimulerende omgeving die uitnodigt om samen te komen en te groeien.

De Kindcampus, een ‘open’ campus
De Kindcampus is er voor alle kinderen/jongeren (0-18 j.) van de gemeente en rondliggende omgeving. De Kindcampus tracht samen te werken met de nabije omgeving en stelt in zijn leer- en activiteitenaanbod diversiteit, breedheid en openheid centraal staan.

Leren - spelen - ontdekken - groeien